דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
כתוב לנו  גלריית תמונות  rss  facebook
שנה גודל טקסט וצבעים

סקר נכסים​​
דף הבית»תכנון ובנייה»טפסים והנחיות של הוועדה המקומית לתנון ובניה

טפסים והנחיות של הוועדה המקומית לתנון ובניה

הנחיות מרחביות  הרשות המקומית לתכנון ובנייה​ 

הנחיות הרשות המקומית לתכנון ובנייה בשכונות נוף מדבר , נווה נוף, צהלה​

הנחיות מרחביות לשכונות אופק והאגם​

הנחיות מרחביות הרשות המקומית לתכנון ובנייה בשכונה אירוסים​
טפסים רישוי

טפסים להליך הרישוי

1.  תצהיר של מתכנן השלד

2.   פטור מהג"א

3.   מעיינות הדרום - נספח ב'

4.   מעיינות הדרום - נספח ג'​

5.  מינוי אחראי לביקורת

6.  טופס להגשת חישובים סטטיים

7.  טופס הצהרה על כמות פסולת

8.  הצהרת קבלן רשום

9. הצהרת מהנדס על יציבות המבנה

10. הצהרה בעל ההיתר להעסקת קבלן רשום

11. הסכמת שכנים בנכס משותף

12. הנחיות לפרסום בקשה להקלה+תצהירים

13. הנחיות להגשת ערבות בנקאית לפי תקנה 21 א'

14. הנחיות לבניית בריכה פרטית

15. טופס הפקדה ושחרור ערבות לתוספת בניה - לבעל הנכס

16. טופס הפקדה ושחרור ערבות לבניה חדשה - לבעל הנכס

17.טופס הפקדה ושחרור ערבות לבניה חדשה - קבלן

18. הצהרת עורך הבקשה להסדרי בטיחות אש​​

טפסים לשלב תחילת עבודות

אי​שור מודד מוסמך- סימון מתווה בניין בהתאם להנחיית מפ"י

בק​​​שה לאישור תחילת עבודות

הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

הודעה על מינויי אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הודעה על מינויי האחראי לביצוע שלד הבניין

הודעה על מינויי קבלן רשום לביצוע הבנייה

הצהרת אחראי לביצוע שלד

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע – פינוי פסולת בניין

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע

הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע

הצהרת קבלן רשום

רשימת בדיקות המעבדה שערך עורך הבקשה

קובץ תכנית ארגון אתר אלא אם קיים פטור - צרופה

​טפסים שיוגשו לרשות הרישוי רק באם ההליך מתקיים במכון בקרה

הודעה על מינוי אחראי לתאום עם מכון בקרה

הצהרת אחראי לתאום עם מכון בקרה

*הטפסים  ניתן להוריד מאתר מנהל התכנון דרך קישור ​


טפסים להליך הבניה ותעודת גמר (טופס 4)


1. דרישות לטופס 5 למגורים - תעודת גמר​

2. דיווח שלב-א

3.  דיווח שלב-ב

4. דיווח שלב-ג

5. דיווח שלב-ד

6. דרישות לטופס 2 (חיבור מים וחשמל זמניים)

7. טופס 3 הפניה ל"מעיינות הדרום" לטופס 4

8. טופס בקשה לתעודת גמר - תקנה  21. נספח 13

9. טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי התוכנית

10.   דרישות תאגיד המים - בניה פרטית

11. דרישות תאגיד המים - מבנים בעלי אופי מיוחד

12. טופס הזמנה לביקורת מרחב מוגן​


טפסים נוספים

1.  בקשה לחידוש החלטה או היתר

2.  דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

3.  טופס בקשה לסיפוח שפ"פ

4.  טופס ג - הודעה על החלפת אחריות לביקורת


 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
מוקד 106
דרושים ומכרזים
פרוטוקולים
רישום גני ילדים
תשלום ארנונה
אלפון
איכות האויר
משדר הפנים
תיק תושב
פניות הציבור