דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
כתוב לנו  גלריית תמונות  rss  facebook
שנה גודל טקסט וצבעים

סקר נכסים​​
דף הבית»תכנון ובנייה»הודעות הוועדה לתכנון ובנייה

הודעות הוועדה לתכנון ובנייה

 

​תאריך

​הועדה
​18/02/2019 ​על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצ"ב דוח 2018  על פעולות של וועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
דוח רישוי שנתי לשר האוצר​
​13/11/2018 ​על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצב דוח הרבעון השני והשלישי של שנת 2018  על פעולות של וועדה המקומית לתכנון ולבנייה .
​31/10/2018 לידיעת  הציבור מצ"ב פרסום להקלה הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירוחם  על מגרש: 700, רח' צבי בורנשטיין 165 , ירוחם .
נוסח לפרסום להקלה .​
​31/10/2018 ​​הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בתאריך 6/08/2018 בזאת על תכנון תב"ע מס' 612-0671057 שמטרתה הינה שינוי לתכנית מס' 129/03/26 (חלק מתחום התכנית) ע"י קביעת תמהיל יח"ד הבא: צמודי קרקע (עם קיר 
משותף)- 122 יח"ד, גן-גג (3 קומות בסמוך לכביש הראשי)- 108 יח"ד, גן-גג (על הנחל)- 112 יח"ד. צמודי קרקע 7 יח"ד. סה"כ 349 יח"ד. בנוסף 198 יח"ד מחוץ לגבול התכנית קיימת  בתחום השכונה.

תשריט מצב קיים.   הוראות תכנית.  תשריט מצב מוצע נספח בינוי.

​29/05/2018

לידיעת הציבור מצ"ב פרסום להקלה הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירוחם  על מגרש: 700, רח' ההגנה 700, ירוחם (מבנה מתנ"ס "אלי כהן").
נוסח לפרסום להקלה .​
​09/05/2018

על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצ"ב דוח 2017  על פעולות של וועדה המקומית לתכנון ולבנייה

​פרק א - רישוי וביצוע  פרק ב - שאר הנושאים שנת 2017​
18/03/2018

 לידיעת הציבור מצ"ב הנחיות מרחביות שאושרו בוועדה המקומית לתכנון ובניה, עבור שכונת האירוסים : הנחיות אדריכליות אלה נועדו לשים דגש על המבנה האדריכלי של השכונה לצורך כך הנחיות התכנון שמות דגש מיוחד על הקשר בין הבינוי במגרשים לשטחים הציבוריים ועל חזות הבניינים . ההנחיות המרחביות הינן חלק מתיק המידע להיתר ויעסקו בעיקר בהיבטים של עיצוב )כגון חזותו ומראהו של בנין והשתלבותו בסביבהמבני עזר )כגון מחסניםחניה לרכב(, בהיבטי פיתוח )כגוןקירות תמךגדרות,  מיקום חנייהובמרחב הציבורי )כגוןעבודות תשתית (מטרת ההנחיות המרחביות הינה קביעת ודאות והפיכת הליך הרישוי להליך ברור ונגיש לציבור עורכי הבקשותהן מבטיחות כי האדריכלהיזם והתושביםיידעו מראש מה יידרש מהם . הנחיות אלה תקפות לבנייה צמודת קרקע בלבד.

 הנחיות מרחביות​

​14/03/2018 ​הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על תכנון תב"ע מס' 612-0514422   שמטרתה הינה שינוי לתכנית מס' 129/03/26 (חלק מתחום התכנית) ע"י קביעת תמהיל יח"ד הבא: צמודי קרקע (עם קיר 

משותף)- 122 יח"ד, גן-גג (3 קומות בסמוך לכביש הראשי)- 108 יח"ד, גן-גג (על הנחל)- 112 יח"ד. צמודי קרקע 7 יח"ד. סה"כ 349 יח"ד. בנוסף 198 יח"ד מחוץ לגבול התכנית קיימת  בתחום השכונה.

 ​תשריט מצב קיים.   הוראות תכנית.  תשריט מצב מוצע נספח בינוי.

​​
​14/01/2018


הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על אישור תב"ע מס' 612-0192179 שמטרתה הינה שינוי יעוד של מגרש לשטח לבנייני ציבור הנמצא על רחוב הרצל שבשכונת הגבעה לצורך הקמת מבני ציבור. התכנית מאחדת 2 מגרשים קיימים למגרש אחד ומשנה יעוד שני המגרשים משצ"פ לשטח לציבורי. כמו כן הועדה המקומית לתכנון ובניה בירוחם מסדירה שטח ציבורי פתוח ע''י שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור לשצ''פ. ובכך מסדירה את הפארק הציבורי השוכן במקום

תשריט מצב קיים  הוראות תכנית.  תשריט מצב מוצע .

​14/01/2018 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על תכנון תב"ע מס​612-0227918 שמטרתה הינה להסדיר את שטחי הציבור בהתייחס לשכונות המגורים שתוכננו לאורכן תוך מתן פתרונות לתחבורה , עיצוב גדות הנחל באופן מיטבי תוך התייחסות לשיפועים ולדרישות העיצוביות.
תשריט מצב קיים.   הוראות תכנית תשריט מצב מוצע​ . נספח בינוי.

 
14/01/2018 ​הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על תכנון תב"ע מס' ​612-0511576 שמטרתה תיקון טעות שנעשתה בתכנית 127/03/26 אשר פלשה בתכניות   63/101/03/26 ו – 26/במ/1/68 ושינתה יעודים של מגרשים 241 ו-168.
תשריט מצב קיים.   הוראות תכנית.  תשריט מצב מוצע. נספח בינוי.
​12/12/2017 ​הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' ​612-0553412 שמטרתה הוספת כמות יחדות הדיור במגורים 419-421. התוספת הינה מ16 יח''ד בכל מגרש ל28 יח''ד בכל מגרש.
תשריט מצב קיים.  הוראות תכנית. תשריט מצב מוצע .
נספח בינוי.​​
​13/09/2017 ​ לידיעת הציבור לוודע המקומית לתכנון ולבניה בדבר האישור התשריט חלוקה מס' 26/תח/188 – מגרש 903 בריאות השן ומשרדי המועצה, ירוחם.
תשריט
​13/09/2017 ​לידיעת הציבור לוודע המקומית לתכנון ולבניה בדבר האישור התשריט חלוקה מס' 26/תח/191 מגרש 912 בית ספר מאוחד, ירוחם.
תשריט​
19/06/2​017  לידיעת הציבור לוודע המקומית לתכנון ולבניה  בדבר הפקדת התכנית מתאר מקומית מס' 612-0192179   שם התכנית: מבנה ציבור רחוב הרצל, ירוחם​ , שמטרתה:

1. שינוי יעוד מגרש 504 משצ"פ לשטח לבנייני ציבור וקביעת זכויות בניה.

2. שינוי יעוד מגרש 5000 משטח לבנייני ציבור לשצ"פ וקביעת הוראות פיתוח.
3. איחוד שני המגרשים 504 ו-504 למגרש אחד (שני מגרשים עם שם זהה).
4. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת קווי בניין

    תשריט מצב קיים .   הוראות תכנית .    תשריט מצב מוצע

​28/05/2017

​לידיעת הציבור  לוודע המקומית לתכנון ולבניה הוגשה תכנית מס' 612-0195867​ -  בסמכות הוועדה מחוזית, שמטרתה
הינה לאפשר הרחבת מתחם של ביה"ס קול יעקב בשל הגידול הדמוגרפי בירוחם. והפיכתו לביה"ס אזורי  אליו מגעים מהאזורים מסביב ירוחם, בשנה הקרובה צפויים  להיות כ 650 תלמידים בביה"ס. ​
תשריט מצב קיים .  הוראות תכנית . תשריט מצב מוצע.  נספח בינוי


03/05/2017​ לידיעת הציבור  לוודע המקומית לתכנון ולבניה הוגשה תכנית מס'  612-0511576 -  בסמכות הוועדה מחוזית, שמטרתה
  1. שינוי יעוד קרקע מ – "פארק (נחל מרכזי)" ל – "מבנים ומוסדות ציבור", "מגורים א'" ו – "דרך מוצעת".
  2. קביעת שימושים, זכויות והוראות בניה וקווי בניין ל"מבנים ומוסדות ציבור" בתא שטח מס' 168.
  3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
  4. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
03/05/2017​  לידיעת הציבור לוודע המקומית לתכנון ולבניה הוגשה תכנית מס'  612-0513838  - בסמכות הוועדה מקומית , שמטרתה :    
שינוי קווי בניין במגרש 908 על מנת לאפשר בניית תוספת למבנה קיים במגרש.
תשריט מצב קיים  . הוראות התכנית​ . תשריט מצב מוצע​
30/04/2017​  .  לידיעת הציבור להלן תכנית בסמכות הוועדה המקומית   לתכנון ובניה מס' 612-0434084 (שכונת האירוסים)הנמצאות​ בהליך הפקדה  
מטרה 
  1. פיתוח החלק המזרחי של תכנית 26/במ/1/79 והתאמתו לסטנדרטים   ולביקושים נוכחיים.
  2. יצירת שדרה מרכזית בעלת חזית מסחרית שתהווה מוקד פעילות שכונתית.
  3. יצירת מתחמי מבני ציבור שיהוו מוקדי פעילות שכונתית.
  4. הסדרת מערכת שבילי אופניים וצירים להולכי רגל.
  5. עריכת השינויים בסמכות ועדה מקומית.
נוסח לפרסום
 תשריט מצב מוצע 1 . תשריט חלק2 . הוראות התכנית . נספח תנועה .
12/01/2017​ לידיעת הציבור להלן תכניות בסמכות הועדה המחוזית שהוגשה לוועדה מקומית שמספרה 612-0174482 (הרחבת אזור תעשיה פריגו)
 מטרת התכנית באזור התעשייה הינה הטמעת עקרונות תכנית המתאר,

הרחבת הפעילות של מפעל "פריגו" ע"י הגדלת היקף שטחים המיועדים לתעשיה,

תוספת גובה למבנים המוצעים להתאמתם לצורכי תעשייה מודרנית, מיסוד

והסדרת תנועה וחניה במתחם בהתאם למצב הקיים.​

תשריט מצב מוצע הוראות התכנית נספח בינוי​​

20/11/2016​   הוע​דה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על אישור תכנית מפורטת מס': 612-0381608​ שמטרתה הגדלת שטח למבני ציבור על
מנת לאפשר בניית תחנת כיבוי אש.
 תשריט, הוראות התכנית​
26/09/2016​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' ​612-0230854 שמטרתה הקמת שכונת מגורים עם כל השירותים הדרושים ותיקרא "שכונה המכתש".
תשריט . הוראות התכנית​
​17/08/2016 דו''ח שנתי 2015 של וועדה לתכנון ובנייה המועצה המקומית ירוחם .
16/03/2016​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' ​67/101/03/26 שמטרתה שינוי יעוד ביעוד מבני משק ליעוד ומסדות ציבור לחינוך. עדכון והתאמה של מערך הדרכים, חניות וקווי הביניין.
תשריט  . הוראות התכנית
21/12/2015​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' 612-0381608 שמטרתה הגדלת שטחי ציבור קיימים בירוחם ויצירת מגרש למבנים ומוסדות ציבור .
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​​​​​
10/12/2015​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' 612-0375816 שמטרתה הגדלת מספר יחידות דיור במגרש מגורים מס' 2 , שכ' אלי כהן בירוחם.
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​​​​
25/11/2015​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' 612-0345454 שמטרתה שינויים בקווי בניין
מדרשת "ביחד" שכונת אלי כהן, ירוחם
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​​​​
03/01/2016​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על אישור תכנית מס' - 612-0343061 שמטרתה הקמת מגרש למבנים ומוסדות ציבור מגרש  מס' 902 על ידי איחוד מגרשים , הגדלת זכויות בניה , שינוי קווי בבניין.
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​​​
31/12/2015​
הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על קידום תכנית מס' 
612-0339291​ שמטרתה להגדלת שטח  מגרש ביעוד  למבני ציבור והקטנת מיגרש ביעוד חניה , תוספת לזכויות הבניה , עדכון והתאמה של מערך הדרכים , חנייות וקווי הביניין.
​תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​​​
3.08.2015​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הפקדת תב"ע מס' 612-0328427 שמטרתה יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש למבנים ומוסדות ציבור ברחוב ההשמונאים בירוחם
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​
24.12.2015​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הכנת תב"ע מס' 612-0323915 ​שמטרתה יצירת רובע תעסוקה ופנאי רב תכליתי.
תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית​
29.12.2015 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על אישור תכנית מס' - 612-0209981 שמטרתה יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז למסחר ותעסוקה ותחנת תדלוק במבואה המזחרית , ירוחם.
 
 תשריט מצב מוצע .  הוראות התכנית
​16.11.2015
הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על קידום תכנית מס' 612-0227918 מבני ציבור, שמטרתה יצירת והתאמת מסגרת
 תוכנונית להקמת מבנים ומסדות ציבור תוך התווית מערכת כבישים מותאמת ובהתאם לתכנית מתאר ירוחם 122/02/26. 
 

תשריט מצב מאושר . תשריט מצב מוצע  הוראות התכנית​

​15.04.2015
  הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הכנת תב"ע מס' 612-0171405  לשכונה בן גוריון שמטרתה להסדיר מצב  
   קיים,  הסדרת שפ"פים (שטח פרטי פתוח),  הגדלת אחוזי בניה, הסדרת קווי בניה, הגדלת שימושים  והנחיות ארכיטקטוניות. 
 
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
מוקד 106
דרושים ומכרזים
פרוטוקולים
רישום גני ילדים
תשלום ארנונה
אלפון
איכות האויר
משדר הפנים
תיק תושב
פניות הציבור