דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
כתוב לנו  גלריית תמונות  rss  facebook
שנה גודל טקסט וצבעים

סקר נכסים​​
דף הבית»תכנון ובנייה»הודעות הוועדה לתכנון ובנייה

הודעות הוועדה לתכנון ובנייה

 

​תאריך

​הודעה
​25/08/2019 ​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תב''ע נקודתית בשם " מגורים במגרש 299 שכ' אופק, ירוחם "   שמספרה 612-0780817 שמטרתה היא הגדלת אחוזי הבניה לצורך בניית בית גדול יותר ממה שקבעה התב"ע התקפה החלה במקום.
תשריט מצב קיים .  הוראות תכנית. . תשריט מצב מוצע​  . 
​25/08/2019 ​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תב''ע נקודתית בשם " מסחר בנחל צין 74, ירוחם" שמספרה 612-0775932 שמטרתה  קביעת זכויות בנייה  וקווי בניין חדשים למגרש 930 ביעוד מסחרי בפינת  רחוב נחל צין ורחוב תמירון.
תשריט מצב קיים .  הוראות תכניתתשריט מצב מוצע  . נספח בינוי​.
​25/08/2019 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תב''ע נקודתית בשם "מגרש 80, רח' נחל יעילים 3,ירוחם"  שמספרה 612-0776518​ שמטרתה הקטנת קווי בניין צדדי לצורך הסדרת פרגולה וסככה בלבד, הגדלת אחוזי בנייה ב-  7% על מנת לאפשר הוספת בנייה בקומה א'.​
תשריט מצב קיים .  הוראות תכנית​ תשריט מצב מוצע . 
​25/08/2019 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תשריט איחוד וחלוקה שמספרו 26/תח/207  באזור תעשיה איחוד מגרשים 20-22 שמטרתו  חיבור שלושה מגרשים על מנת ליצור מגרש אחד גדול.​
תשריט איחוד וחלוקה​​​​ 
​25/08/2019 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תשריט איחוד וחלוקה  שמספרו 26/תח/206  באזור תעשיה איחוד מגרשים 13-15 שמטרתו  חיבור שלושה מגרשים על מנת ליצור מגרש אחד גדול.​
  תשריט איחוד וחלוקה​​
​25/08/2019 ​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תשריט איחוד וחלוקה  שמספרו 26/תח/203 במגרשים 275 ו267 בשכונת השקד לפי התב''ע 16/107/03/26 .

תשריט איחוד וחלוקה​

​25/08/2019  הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תכנית  בשם​ "שינויים ברח' החשמונאים"  שמספרה 612-0413906  שמטרתה הסדרת גבולות מגרשים, הוספת יח"ד, יצירת פיתרון להסדרי חניה למבנים רבי קומות ולמבנים ציבוריים, הגדרת מגרשים למבני ציבור, יצירת קשר בין ציר ראשי לפארק הנחל להולכי רגל ורוכבי אופניים, טיפול נופי באזור.

תשריט מצב קיים .  הוראות תכניתתשריט מצב מוצע  . נספח בינוי ,סקיצה לנספח תנועה​ 

​06/08/2019 על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצב דוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית של חצי שנת 2019   .
דוח רישוי תקופתי לשר האוצר​
​2/08/2019 לידיעת לציבור מצ''ב פרסום להקלה  לבקשה היתר 20190075   כתובת הבקשה: דינה 23  מגרש : 260 
נוסח הפרסום​
​23/07/2019 לידיעת עורכי הבקשות להיתר בוועדה המקומית לתכנון ובניה – החל מיום 01/09/2019, יתקבלו בקשות להיתר בוועדה דרך מערכת רישוי זמין בלבד. לכל בקשה הטעונה היתר תוגש בקשה לתיק מידע. ייתכנו בקשות להיתר אשר ייפטרו מהגשת מפת מדידה וזאת על-פי בחינת ואישור מהנדסת הוועדה מראש. לפטור ממפת מדידה יש למלא את הטופס המצורף​ (ולהעבירו חתום למייל olgaw@ylc.org.il    - אולגה וולפסון. במידה והבקשה תאושר, הטופס ייחתם ע"י מהנדסת הוועדה ויוחזר לעורך הבקשה וזה יצרפו למערכת בשלב הגשת הבקשה למידע/היתר. נא היערכותכם בהתאם
​19/07/2019 לידיעת לציבור מצ''ב פרסום להקלה לבקשה היתר 20170046 כתובת הבקשה : סנקר אשר 145/1 מגרש : 145A  
נוסח הפרסום​
​23/06/2019 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת כי היא מקדמת  תב''ע בשם " מבנים ומוסדות ציבור , בית כנסת "שמספרה 612-0755470 שמטרתה הרחבת שטחים לצורכי ציבור על מנת לאפשר בניית בית כנסת בשכונת נווה נוף.  
תשריט מצב קיים .  הוראות תכנית  תשריט מצב מוצע​ .  חוות דעת מהנדסתחוות דעת מהנדס הוועדה והיועץ המשפטי לעניין סמכות
​23/06/2019 הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת כי היא מקדמת תב''ע בשם      "שינויים ברח' חשמונאים ירוחם" שמספרה    612-0413906 שמטרתה  הסדרת גבולות מגרשים, הוספת יח"ד, יצירת פיתרון להסדרי חניה למבנים רבי קומות ולמבנים ציבוריים, הגדרת מגרשים למבני ציבור ומגרש עירוב שימושים, יצירת קשר בין ציר ראשי לפארק הנחל להולכי רגל ורוכבי אופניים, טיפול נופי באזור .
תשריט מצב קיים .  הוראות תכניתתשריט מצב מוצע  . נספח תנועה.. חוות דעת מהנדסת .
​23/062019 לידיעת לציבור מצ''ב פרסום להקלה לבקשה היתר 20190052  כתובת הבקשה תמירון 12 מגרש 314.​
נוסח הפרסום
​23/06/2019 לידיעת הציבור מצ"ב  פרסום להקלה 20190012  כתובת הבקשה   רח' דינה 47 מגרש 305   .
נוסח הפרסום 
​23/06/2019 לידיעת הציבור מצ"בפרסום להקלה לבקשה להיתר מס':  20190024 כת��בת הבקשה: נחל צאלים 27 : 53. 
נוסח הפרסום  
​23/06/2019 ​ לידיעת הציבור מצ"ב פרסום להקלה לבקשה להיתר מס':  20190003  כתובת הבקשה :  עגנון 15: 23 . 
נוסח הפרסום
​23/06/2019 ​ לידיעת הציבור מצ"ב פרסום להקלה לבקשה להיתר מס ':  20180111   כתובת הבקשה :   דן 2 , :  159  .
נוסח הפרסום
​23/06/2019 ​ לידיעת הציבור מצ"בפרסום להקלה לבקשה להיתר מס': 20190029 כתובת הבקשה: נחל דוד 3 מגרש: 107 .
נוסח הפרסום  
​23/06/2019 ​ לידיעת הציבור מצ"ב פרסום להקלה   לבקשה להיתר מס ':  20180108   כתובת הבקשה :  רח' זבולון 1 , מגרש : 228.
נוסח הפרסום
​23/06/2019 ​ הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בזאת על הגשת תב''ע נקודתית בשם " מגרש 4561 שכ' מערבית ירוחם" שמספרו 612-0553784 שמטרתה  קביעת קוי בנין חדשים במגרש 4561 שכ' נוף מדבר ירוחם, על מנת לתת אפשרות לתכנון גמיש יותר בהתאם לצרכי המבקש .  
תשריט מצב קיים .  הוראות תכנית תשריט מצב מוצע  .  חוות דעת מהנדסת . חוות דעת מהנדס הוועדה והיועץ המשפטי לעניין סמכות
​18/02/2019 ​ על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצ"ב  דוח 2018   על פעולות של וועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
דוח רישוי שנתי לשר האוצר​
​13/11/2018 ​ על פי הוראות חוק התכנון והבנייה מצב דוח הרבעון השני והשלישי של שנת 2018   על פעולות של וועדה המקומית לתכנון ולבנייה .
  דוח רישוי תקופתי לשר האוצר
​31/10/2018 ​ לידיעת    הציבור מצ"ב  פרסום להקלה  הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירוחם  על מגרש: 700, רח' צבי בורנשטיין 165 , ירוחם .
נוסח לפרסום להקלה .​
​31/10/2018 ​ ​הועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעה בתאריך 6/08/2018 בזאת על תכנון תב"ע מס' 612-0671057 שמטרתה הינה שינוי לתכנית מס' 129/03/26 (חלק מתחום התכנית) ע"י קביעת תמהיל יח"ד הבא: צמודי קרקע (עם קיר משותף)- 122 יח"ד, גן-גג (3 קומות בסמוך לכביש הראשי)- 108 יח"ד, גן-גג (על הנחל)- 112 יח"ד. צמודי קרקע 7 יח"ד. סה"כ 349 יח"ד. בנוסף 198 יח"ד מחוץ לגבול התכנית קיימת  בתחום השכונה.  
תשריט מצב קיים.   הוראות תכנית.   תשריט מצב מוצע
 . נספח בינוי.
 
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
מוקד 106
דרושים ומכרזים
פרוטוקולים
רישום גני ילדים
תשלום ארנונה
אלפון
איכות האויר
משדר הפנים
תיק תושב
פניות הציבור